Olsztyn k. Częstochowy – Event Otwarty godz. 17.30 – 19.00